Välkommen till HemAssistans i Varberg AB

Vi hjäper dig att få vardagen att fungera!

Valfrihet – Kompetens – Omtanke

HemAssistans i Varberg AB har bedrivit Personlig Assistans sedan 2001-01-01 och har tillstånd för att bedriva Personlig Assistans enligt lagen om stöd och service, LSS/LASS, sedan 2011.

Förbrukningsmaterial – Våra förbrukningsmaterial och produkter hittar du på www.omtankeokompetens.se