Välkommen till HemAssistans i Varberg AB

Valfrihet – Kompetens – Omtanke

Personlig Assistans – HemAssistans i Varberg AB är godkända av Socialstyrelsen för att bedriva Personlig Assistans enligt lagen om stöd och service, LSS/LASS.

Förbrukningsmaterial – Våra förbrukningsmaterial och produkter hittar du på www.omtankeokompetens.se