Personlig assistans

Den enskildes rätt till integritet tillgodoses genom att utgå från varje assistansberättigades livssituation. Verksaheten utgår från en gemensam värdegrund där alla människors lika värde och rätt framhålls.

Verksamheten stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv genom att den assistansberättigades alltid är delaktig i att upprätta en genomförandeplan, där den assistansberättigades hobbies och fritidsakiviteter tillvaratas.

Varför oss?

Vi ägnar varje enskild individ väldigt mycket omtanke och trygghet
Vi är ett lokalt företag och finns sedan 2001 i Varberg
Valfrihet - Kompetens - Omtanke

100 %

Valfrihet – Kompetens – Omtanke