Personlig assistans

Vad är Personlig Assistans?

Syftet är att du som har en omfattande funktionsvariation ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, andas, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.
Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Personlig assistans kan beviljas av kommunen (LSS) eller Försäkringskassan (LASS).

HemAssistans i Varberg AB har bedrivit Personlig Assistans sedan 2001-01-01 och har tillstånd att bedriva Personlig Assistans enligt lagen om stöd och service (LSS, LASS), sedan 2011.

Varför oss?

VALFRIHET - för oss är valfrihet inte endast att kunna välja vilken assistansanordnare man själv vill, utan även ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar kunna välja hur assistansen ska utformas och vara delaktig i sin vardag.
KOMPETENS - vi strävar efter att vår personal är trygga i sin roll som Personlig Assistent och att de har kunskap kring "sin"brukare och dennes behov. Hos oss är man inte "bara assistent", utan en viktig del i vår verksamhet. Vi vill stå för en assistansverksamhet med hög kvalitet där brukarens behov blir sedda och tillfredställda.
OMTANKE - vi bryr oss om både brukare och assistenter. Alla människor har rätt att få ett bra bemötande! Vi anser att när brukare, personal och anhöriga bryr sig om och respekterar varandra, blir brukarens liv och assistentens jobb meningsfullt. Vi kan då följas åt i med- och motgångar.

Valfrihet – Kompetens – Omtanke